Rdzenie węży układu chłodzenia

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie rdzeni węży okładu chłodzenia. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji 3D/2D oraz wykonanie i montaż rdzeni.

Ilość: 6 szt.

 

STATUS