Rdzeń do materiału

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie rdzenia do materiału. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji 3D/2D oraz wykonanie i montaż rdzenia.

Ilość: 100 szt.

 

STATUS