Narzędzia pomocnicze

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie narzędzi pomocniczych. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji 3D/2D oraz wykonanie narzędzi.

Ilość: 56 szt.

 

STATUS