Kielnia – wersja produkcyjna

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Kielnie są wykorzystywane do formowania włókniny i znajdują zastosowanie w procesie produkcji chusteczek higienicznych i papieru toaletowego. Włóknina jest podawana z rolki na kielnię, która składa włókninę na dwie lub trzy warstwy. Zastosowanie kilku kielni w układzie szeregowym daje możliwość uzyskania produktu wielowarstwowego.

STATUS