STÓŁ DO CIĘCIA MATERIAŁU

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie stołu do cięcia materiału. Realizacja obejmuję wykonanie dokumentacji 3D/2D oraz wykonanie i montaż konstrukcji stołu.

 

OPIS DZIAŁANIA:

Informacje zastrzeżone.

 

ILOŚĆ:

Ilość: 1 szt.

 

STATUS