Stanowisko zrobotyzowane do obróbki produktów prostopadłościennych

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie stanowiska zrobotyzowanego do obróbki produktów prostopadłościennych

STATUS