Rozwijak na kołach pionowy

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie rozwijaka na kołach pionowego. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji 3D/2D oraz wykonanie rozwijaka.

OPIS DZIAŁANIA:

Informacje zastrzeżone.

ILOŚĆ:

Ilość: 1 szt.

STATUS