Maszyna sortująca – pakująca

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu maszyny służącej do szybkiego sortowania i pakowania produktów o różnorodnym kształcie. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej 3D i 2D, wykonanie i montaż konstrukcji mechanicznej oraz zaprojektowanie i podłączenie układu sterowania opartego na sterownikach PLC połączonych z trzema kamerami wizyjnymi. Wersja produkcyjna maszyny nie powstała.

OPIS DZIAŁANIA:

Maszyna w sposób automatyczny wykrywa położenie produktu za pomocą układu wizyjnego. Po wyznaczeniu pozycji następuje pobranie za pomocą jednego z sześciu manipulatorów dwuosiowych i przeniesienie do układu pomiaru wagi. Po kontroli wagowej produkt odkładany jest do odpowiedniego opakowania. Produkty niespełniające założeń wagowych zostają odrzucone do strefy produktów wadliwych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wydajność: 290 szt./min;

Manipulatory dwuosiowe: 6 szt.

System wizyjny: DELTA,

Kamery optyczne : 3 szt.

Czujniki optyczne, laserowe TURCK;

Automatyka: MITSUBISHI;

Pneumatyka: SMC.

STATUS