MASZYNA ROZWIJAJĄCO-NAWIJAJĄCA

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie maszyny rozwijająco-nawijającej. Realizacja obejmuję wykonanie dokumentacji 3D/2D oraz wykonanie i montaż maszyny.

OPIS DZIAŁANIA:

Informacje zastrzeżone.

ILOŚĆ:

Ilość: 1 szt.

 

STATUS