Maszyna nawijająca

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie maszyny nawijającej. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji 3D/2D oraz wykonanie i montaż maszyny.

OPIS DZIAŁANIA:

Informacje zastrzeżone.

ILOŚĆ:

3 szt.

 

STATUS