Maszyna do składania ramek

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie stanowiska do składania ramek.

STATUS