Maszyna do kompletowania łączników metalowych

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie maszyny do kompletowania łączników metalowych.

STATUS