Maszyna do cięcia materiału

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie maszyny do cięcia materiału. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji 3D/2D oraz wykonanie i montaż maszyny.

OPIS DZIAŁANIA:

Informacje zastrzeżone.

ILOŚĆ:

1 szt.

STATUS