Automatyczna platforma z modułem podawania produktu

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie automatycznej platformy z modułem podawania produktu. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji 3D/2D oraz wykonanie i montaż maszyny.

OPIS DZIAŁANIA:

Informacje zastrzeżone.

ILOŚĆ:

3 szt.

STATUS