Wieszaki na materiał

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie wieszaka na materiał. Realizacja obejmuję wykonanie dokumentacji 3D/2D oraz wykonanie i montaż konstrukcji wieszaka.

Ilość: 1 szt.

STATUS