Maszyna sortująca – pakująca

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie maszyny służącej do szybkiego sortowania i pakowania produktów o różnorodnym kształcie. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej 3D i 2D, wykonanie i montaż konstrukcji mechanicznej oraz zaprojektowanie i podłączenie układu sterowania opartego na sterownikach PLC połączonych z trzema kamerami wizyjnymi.

OPIS DZIAŁANIA:

Maszyna w sposób automatyczny wykrywa położenie produktu za pomocą układu wizyjnego. Po wyznaczeniu pozycji następuje pobranie za pomocą jednego z sześciu manipulatorów dwuosiowych i przeniesienie do układu pomiaru wagi. Po kontroli wagowej produkt odkładany jest do odpowiedniego opakowania. Produkty niespełniające założeń wagowych zostają odrzucone do strefy produktów wadliwych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Wydajność: 290 szt./min;
  • Manipulatory dwuosiowe: 6 szt.
  • Transporter główny: 1000x4000x900 mm
  • Transporter gotowych produktów: 500x4000x400 mm
  • System wizyjny DELTA,
  • Kamery optyczne : 3 szt.
  • Czujniki optyczne, laserowe TURCK;
  • Automatyka: MITSUBISHI;
  • Pneumatyka: SMC.

STATUS