Automat vendingowy

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu zaprojektowanie oraz wykonanie prototypowej maszyny vendingowej poprzez usprawnienie działania istniejących na rynku modułów oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownika i czystości podzespołów. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji 3D/2D, wykonanie i montaż konstrukcji mechanicznej oraz stworzenie i podłączenie układu sterowania.

OPIS DZIAŁANIA:

Automat vendingowy specjalnego przeznaczenia

PARAMETRY TECHNICZNE:

Informacje zastrzeżone.

STATUS