Maszyna do sortowania produktów walcowych – wersja produkcyjna

MODELE

ZDJĘCIA

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie maszyny służącej do szybkiego sortowania obiektów walcowych. Realizacja obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej 3D i 2D, wykonanie i montaż konstrukcji mechanicznej oraz zaprojektowanie i podłączenie układu sterowania.

 

OPIS DZIAŁANIA:

Maszyna w sposób automatyczny segreguje i ustawia w odpowiednim położeniu produkty walcowe a następnie przekazuje je do kartoniarki. Segregacja polega na odrzucie uszkodzonych elementów i ustawieniu ich w pozycji wymaganej do spakowania. Produkty walcowe zasypywane są do lejów zasypowych w których specjalny układ podający ustawia je w pozycji poziomej na układzie transportowym. Produkty następnie trafiają do separatora gdzie za pomocą czujników indukcyjnych oraz optycznych ustawiane są w odpowiedniej orientacji skąd następnie za pomocą systemu rurek trafiają na transporter wejściowy kartoniarki.

PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Wydajność- 2200 szt./h;
  • Leje sortująca zasypowe 10 szt.;
  • Czas zasypu: 20 minut;
  • Czujniki niskiego poziomu produktów;
  • Czujniki optyczne, laserowe TURCK;
  • Automatyka: MITSUBISHI;
  • Pneumatyka: SMC.

STATUS