drukowanie 3d w nauce i edukacji

Zastosowanie Druku 3D w nauce

Metody wytwarzania addytywnego mają coraz to większe zastosowanie w świecie nauki. Za pomocą naszych urządzeń jesteśmy w stanie wykonać wydruki 3d doskonale odzwierciedlające element rzeczywisty. Tworzymy takie pomoce dydaktyczne jak czaszki, szkielety, narządy i liczydła aby pomóc w przyswajaniu nauki małym dzieciom jak i dojrzałym studentom.

Przykładowe zastosowania w nauce:

  • Czaszki i kości
  • Narządy
  • Liczydła matematyczne
  • Figurki postaci historycznych
  • Broń starożytna