druk 3d w medycynie

Zastosowanie Druku 3D w medycynie

Drukarki 3D znajdują coraz to szersze zastosowanie w medycynie. Obecnie metodą przyrostową wykonuje się protezy kończyn, szczęki, usztywnienia po złamaniach i zwichnięciach oraz implanty do stomatologii. Nasza technologia pozwala również w prosty i skuteczny sposób przywrócić do sprawności zwierzęta, które uległy wypadkom poprzez wykonanie sztucznych kończyn.

Przykładowe zastosowanie w medycynie:

  • Protezy i usztywnienia
  • Sztuczne kończyny
  • Egzoszkielety
  • Modele organów
  • Implanty