Realizacje

Machine for sealing oil filters

Scope of work: Machine concept Creating a model and documentation Project coordination Description: It is a machine created for the needs of a large corporation producing oil filters. Its main drive is an indexing gear [...]

Freshener production line

Scope of work: Line concept Finding Artists Project coordination Start The production line consists of the following three parts: Process Part The first part is to prepare an intermediate in the form of a fragrance gel, which [...]

Linia do produkcji odświeżaczy

Zakres prac: Koncepcja linii Znalezienie wykonawców Koordynacja projektu Uruchomienie Linia produkcyjna składa się z trzech następujących części: Część procesowa W części pierwszej następuje przygotowanie półproduktu w postaci żelu zapachowego, który stanowi główny składnik produktu końcowego. Dozowanie/Zakręcanie Podczas tego etapu [...]

Maszyna do zgrzewania filtrów olejowych

Zakres prac: Koncepcja maszyny Stworzenie modelu i dokumentacji Koordynacja projektu Opis: Jest to maszyna stworzona na potrzeby dużej korporacji produkującej filtry olejowe. Jej głównym napędem jest przekładnia indeksująca wykonująca ruch obrotowy ze stałymi postojami co 45 [...]